Navigácia

Podmienky prijatia do športovej triedy

  • Testy všeobecnej a špeciálnej zdatnosti:

- Beh na 30 m

- Člnkový beh

- Žonglovanie s loptou

- Futbalová hra

  • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
  • Psychodiagnostické vyšetrenie
  • Súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka do športovej triedy

 

Testy sa budú vykonávať priebežne; rodičom prihlásených uchádzačov budú termíny oznámené v predstihu.

Prijatí uchádzači pri nástupe do športovej triedy obdržia bezplatne športovú výstroj (tepláková súprava, tričko, trenírky, štucne, lopta).

 

Športová príprava v rozsahu 4 hodiny + 2 hodiny telesnej výchovy týždenne prebieha na všetkých typoch športovísk - umelá tráva Partizán Bardejov, prírodná tráva Partizán Bardejov, Športová hala Mier, zimný štadión, krytá plaváreň.

Učitelia vyučujúci Športovú prípravu - futbal: Jozef Matej - zodpovedný za športové triedy (EURO A licencia) 5.B, 6.B, tréner Ženy  Partizán Bardejov 1.liga

Mgr. Martin Želinský (EURO A licencia) 8.B, 9.B, tréner starší žiaci "U15" 1.liga Partizán Bardejov

Mgr. Tomáš Dorin (EURO B licencia) 5.B, 7.B, mladší žiaci "U13" 1.liga Partizán Bardejov

 

Rodičovská rada:

5.ročník p. Stoláriková
6.ročník p. Mikulová
7.ročník p. Vantová
8.ročník p. Hejdová
9.ročník p. Čechová
za Partizán Bardejov Marián Kurty - manažér mládeže
za ZŠ B. Krpelca Mgr. Ivan Bandurič - riaditeľ školy
  Jozef Matej - zodpovedný za športové triedy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria