Navigácia

Pripravenosť dieťaťa do školy

Každé 6-ročné dieťa má byť pred vstupom do základnej školy zrelé:

 • po stránke fyzickej (telesnej),
 • po stránke psychickej (duševnej).

 

Každé 6-ročné dieťa má disponovať určitými:

 • vedomosťami,
 • zručnosťami,
 • komunikačnými predpokladmi,
 • sociálnymi návykmi,
 • hygienickými návykmi.

 

Základné vedomosti:

 • poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie,
 • orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do/zo školy, domov),
 • poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov),
 • poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,
 • vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),
 • poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,
 • poznať živú a neživú prírodu: pomenovať kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti, vlastnosti piesku, kameňa, hliny, vody,
 • vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi,
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria