Navigácia

Čo sa očakáva od budúceho prváka

Základné požiadavky:

  • čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule

 

  • dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.

 

  • dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a pod.

 

  • má poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik

 

  •  od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť,

 

  • dieťa by malo tiež vedieť:                                                                                

 - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

 - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy

 - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu

 - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku

 - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria