Navigácia

Čo sa očakáva od budúceho piataka

 

Základné požiadavky:

  • absolvovanie primárneho vzdelávania ISCED 1 /ukončený 1. – 4. ročník/

 

  • schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule

 

  •  vyvinutá motorika  - pohybové schopnosti, výtvarný prejav, hudobný prejav

 

  • od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť,

 

  • dieťa by malo tiež vedieť:

- čítať a porozumieť textu, kresliť, strihať, prerozprávať obsah prečítaného textu, naučiť sa text spamäti, ovládať matematické zručnosti, vedieť využívať prírodovedné znalosti, na požadovanej úrovni pracovať s PC...

- orientovať  sa správne v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria