Navigácia

Partneri

To sme my

POZOR ZBER PAPIERA

Virtuálna prehliadka školy

Utorok 13. 10. 2015

Mapa

Počet návštev: 2168765

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 •                 PROJEKT

 • Septembrová štafeta ako pocta

  V septembri 2015 uplynulo 50 rokov od prekročenia prahu ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove, inými slovami povedané  „4. ZŠ“ a privítania prvých prváčikov do školských lavíc. Polstoročnica so sebou priniesla mnoho odchovaných žiakov, ktorí sa tu vystriedali, veľké množstvo pedagógov, vychovávateliek, iných pracovníkov, bez ktorých by nemohol byť  zabezpečený chod školy. Mnohí zo žiakov sú dnes na rôznych postoch v spoločenskom, kultúrnom i politickom živote a sme na nich  právom hrdí.

 • Septembrová štafeta - fotogaléria

 • Biela pastelka

  „ Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeš vidieť, nemôžeš sa ich dotknúť, môžeš ich cítiť srdcom.“  (Helen Keller nevidiaca a nepočujúca autorka)

  25. a 26. septembra 2015 sa celé Slovensko zapojilo do výnimočnej charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Naša škola je už tradičným spolupracovníkom a ani tento rok nebol výnimkou. Aj vďaka našim príspevkom sa tak môže nevidiacim a slabozrakým na celom Slovensku viac pomáhať. Vyzbieraná  suma bude použitá na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých. Všetkým darcom ďakujeme a zároveň ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu zbierky na našej škole.

 • Biela pastelka - fotoalbum

 • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ B. Krpelca, Bardejov

  Vážení rodičia, v školskom roku 2015/2016 si vaše deti budú môcť vybrať z týchto záujmových útvarov:

  P.č.

  Názov krúžku

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Dva mesiace prázdnin utiekli ako voda a my sme sa opäť stretli na školskom dvore o čosi starší a deťúrence o pár centimetrov vyššie. Po hymne, básni a školskej hymne sa všetkým prihovoril pán riaditeľ Mgr. Ivan Bandurič. Po tom ako starší žiaci odišli so svojimi triednymi učiteľmi do tried, na školskom dvore ostali nedočkaví prváci a piataci. Následne ich pani zástupkyne rozdelili do tried. Naše prváčence sa následne zúčastnili otvorenia nového detského ihriska, kde mohli hneď vyskúšať všetky preliezky a šmýkalky.

 • Otvorenie nového školského roka - fotogaléria


 • ŠKOLSKÝ  ROK  2014/2015


 • Záver školského roka - fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129
  telefón/fax/odkazovač: 054/ 488 3225

Fotogaléria