Navigácia

Partneri

Utorok 23. 9. 2014

Mapa

Počet návštev: 1798731

Kalendár

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 •                 PROJEKT

 • Školu obsadili dravce

   V utorok 16.septembra na našu školu zavítala skupina Zayferus – spoločnosť zameraná na ochranu dravých vtákov. Naši žiaci aj učitelia mali možnosť prehliadnuť si dravé vtáky a dostali výklad o tom, čím je ktorý dravec zaujímavý, odkiaľ pochádza, kde žije a ako loví. Po teórii nasledovali súťaže, kde najšikovnejší žiaci získali pexesá a o nádherný kalendár dravcov. V ďalšej časti vystúpenia nasledovali lety. So zatajeným dychom sme sledovali aj ukážky lovu. V závere si mohli naši úspešní súťažiaci zavolať dravca na ruku. Všetci boli nadšení, keď videli priletieť na ruku obrovského supa, ktoré rozpätie krídel je asi tri metre.  Všetci môžeme skonštatovať, že to bola super akcia. 

 • Zober loptu, nie drogy

   

 • Stretnutie s Gordonom

   V piatok 5.9. sa naši štvrtáci a tretiaci stretli v príjemnom prostredí školskej knižnice s pani spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou. Pani spisovateľka nám prišla predstaviť svoju novú knižku ,,Život na štyroch labkách.“

 • 7. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

  - Dôležité termíny v školskom roku 2014/2015

  - Termíny prijímacích skúšok

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015

  Ani sme sa nenazdali a dva mesiace prázdnin skončili. Slnečné lúče septembrového rána nás priviedli na školský dvor. Po štátnej hymne, básni a školskej hymne pán riaditeľ Mgr. Ivan Bandurič v slávnostnom príhovore otvoril nový školský rok. Úvod školského roka spestril Juraj Bochňa, ktorý predstavil ZUŠ M. Vileca a uviedol vystúpenie Saxbandu. Keď starší žiaci odišli so svojími triednymi učiteľmi do tried, na školskom dvore ostali nedočkavé prváčence a piataci. Zvedaví, kto bude ich nová pani učiteľka. Školský rok sa začal, želáme všetkým, aby bol úspešnejší ako ten predchádzajúci.


 • ŠKOLSKÝ  ROK  2013/2014


 • Slávnostný záver školského roka 2013/2014

  A je to tu! Dlho očakávaný 27.jún a s ním koniec školského roka. Žiaci a pedagógovia, už tradične, nastúpili na školskom dvore, kde po hymne SR, hymne našej školy a príhovore riaditeľa školy každoročne odmeňujeme a oceňujeme najlepších žiakov školy. Aj v tomto roku sme získali pekné ocenenia v súťažiach a bolo odmenených mnoho žiakov našej školy. Žiaci reprezentovali našu školu v matematických, prírodovedných, jazykových, či umeleckých a športových súťažiach. Po slávnostnom ocenení našich najlepších žiakov sa svojím programom rozlúčili deviataci so všetkými vyučujúcimi  a mladšími spolužiakmi. Potom sa už žiaci pod vedením triednych učiteľov odobrali do svojich tried, kde triedni učitelia zhodnotili ich prácu a rozdali vysvedčenia. Po poslednom obede odišli žiaci na dlho očakávané prázdniny. <<foto>>

 • Jarné účelové cvičenie

  V dňoch 20. a 23. júna sa uskutočnilo na našej škole jarné účelové cvičenie. V piatok bola realizovaná teoretická časť so zameraním na tri tematické okruhy: Riešenie mimoriadnych situácií – CO, Zdravotná príprava a Pohyb a pobyt v prírode. Praktická časť ÚC začala v pondelok vyhlásením požiarneho poplachu a evakuáciou žiakov do priestorov školského dvora. Následne sa žiaci podľa plánu skupín presunuli na určené stanoviská, kde boli realizované ukážky práce hasičov, inštruktáž pracovníčok SČK a súťaže z uvedených tematických celkov. Žiaci si mohli vyskúšať aj prvky karate a streľbu zo vzduchovky. Práca žiakov bola na stanoviskách bodovaná s cieľom podporiť súťaživosť a bojovnosť žiakov. Zablahoželať chceme V.A za najlepšiu piatacku triedu, VI.B za najlepšiu šiestacku triedu. Najlepšou siedmackou triedou sa stala VII.C. Víťazom ôsmeho ročníka a zároveň celkovým víťazom vo všetkých súťažných disciplínach sa stal kolektív VIII.D triedy. <<foto>>

 • Nezabudnuteľná noc v škole

  Aj napriek tomu, že sa začínal víkend, v piatok 20. júna 2014, podvečer sa v areáli ZŠ Bartolomeja Krpelca začali dobrovoľne schádzať deti z 1.stupňa, ktoré prichádzali s karimatkami, spacími vakmi a dokonca aj s úsmevom  na tvári. V škole plánovali stráviť celú noc a veľmi sa tešili, i keď nevedeli, čo ich čaká. A čakalo ich toho naozaj veľa. Spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami sa vydali na „Cestu okolo sveta“. Pod takýmto názvom sa nieslo športovo - zábavne podujatie. V etapových stanovištiach museli preukázať nielen vedomosti a vtip, ale aj obratnosť, pohotovosť, rýchlosť, postreh a ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Po chutných opečených špekáčikoch sa začala veselá zábava. Večerná zumba, super futbal medzi chlapcami a ostro sledovaná vybíjaná, zakončená očakávanou nocou v telocvični, kde sa rozložilo 110 detí, pokračovala tajomnými príbehmi a vynikajúcou atmosférou. O 6.00 hodine ráno v sobotu už deti nedočkavo čakali na rannú rozcvičku a raňajky. Plné energie a vitality ešte vytiahli kolobežky, lopty a pobytom na čerstvom vzduchu tak strávili pár pekných nezabudnuteľných chvíľ v školskom prostredí. A my, učitelia, môžeme iba konštatovať, že takéto podujatie prináša žiakom iba radosť a dobrú náladu. <<foto>>

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129
  telefón/fax/odkazovač: 054/ 488 3225

Fotogaléria