Navigácia

Partneri

To sme my

Bonus 20,- €

Škola zabezpečí a uhradí z vlastných finančných zdrojov pre Vaše dieťa -prváka  /v sume 20 €/:

 • súbor predpisových zošitov k šlabikáru,
 • sadu ČÍSELKO na nácvik písania čísel na hodiny matematiky,
 • pracovné zošity na anglický jazyk.

Virtuálna prehliadka školy

Štvrtok 26. 5. 2016

Mapa

Počet návštev: 2350946

Vitajte na stránke našej školy!

50    1965/1966 - 2015/2016

Novinky

 •                 PROJEKT

 •      Dátum 1. september 1965 sa navždy zapísal ako historický medzník, kedy táto škola otvorila svoju náruč i brány pre svojich prvých žiakov na sídlisku Za rajom v Bardejove. Prvým riaditeľom školy sa stal Jozef Tarcala a prvými zástupcami Juraj Goč-Benka a Ján Krajňák. Od tohto obdobia sa na týchto funkciách vystriedalo viacero osobností, ktorí postupne budovali imidž školy.

 •        ZŠ B. Krpelca  opäť príjemne prekvapila.  Škola  sa pýši veľkým areálom s množstvom zelene a drevín. Využiť toto priestranstvo aj na výchovno - vzdelávacie aktivity sa jednoducho  samo núka.   24. 5. 2016 sa preto v parku školy otváral Náučný chodník pri ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove. Na jeho príprave sa podieľali žiaci IV. B triedy pod vedením  Mgr. J. Zakopalovej.  Jeho   cieľom bolo pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k prírode, rozšíriť ich vedomosti o prírode a vytvárať pozitívny vzťah detí k všetkému živému i neživému. Žiaci tejto triedy vytvárali texty  náučných tabúľ, sadili stromčeky, osadzovali búdky a kŕmili vtáky v zime, zbierali materiál na prírodné stanovištia, tvorili plagáty, organizovali besedy  a v závere prezentovali stanovištia pred ostatnými žiakmi. Do  realizácie projektu boli  zapojené  Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica. Odbornú pomoc pri tvorbe informačných tabúľ, vtáčie kŕmidlá, drevené sedáky a náučné materiály poskytli pracovníci Lesnej správy Bardejov, z Odštepného závodu Prešov. Stromčeky zase poskytlo  Škôlkárske stredisko vo  Veľkom  Šariši, z Odštepného závodu  Liptovský Hrádok. Pri realizácii chodníka pomáhali aj učitelia, priatelia školy a dobrovoľníci.  Financie na realizáciu projektu poskytla Komunitná nadácia Bardejov z grantového programu Deti a mládež.  Realizáciou projektu sa jeho autori snažili dosiahnuť, aby si deti vážili svoje životné prostredie, svoju prácu i prácu iných a súčasne sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé.

 • Dňa 24.5.2016 naši piataci a šiestaci mali možnosť ukázať svoje umelecké cítenie a prezentovať sa na školskej súťaži v prednese anglickej poézie. Túto súťaž už každoročne pripravujú vyučujúci anglického jazyka a nebolo to inak ani tento rok.

 • Dňa 17.5.2016 sa v ŠKD III. oddelení uskutočnila beseda s lesníkmi, ktorú zorganizovala Mgr. Zuzana Hanuščáková. Veľké poďakovanie patrí Ing. Slavomírovi Hankovi a Ing. Jozefovi Vertaľovi zo Slovenského poľovníckeho zväzu. Tí deťom porozprávali o živote lesných zvierat, o ich ochrane a o tom, ako sa k nim máme správať. Žiaci si mohli pozrieť a chytiť vzorky srsti zvierat ako je líška, jazvec, medveď, diviak, jeleň. Poznávali stopy zvierat a hádali, ktorá stopa patrí k akému zvieraťu. Ďalej im predviedli aj zvuky zvierat, ako aj vybavenie poľovníka a to poľovnú zbraň, ďalekohľad,... Žiakom sa beseda veľmi páčila, aktívne sa zapájali a nakoniec sa podelili o vlastné zážitky.

 • Dňa 6.mája – v piatkové dopoludnie naši žiaci 8.A, 8.B, 8.C a 9.D navštívili národnú kultúrnu technickú pamiatku „Solivar v Prešove“ pod vedením p.uč. Hanekovej a Šoltýsovej. Spoznali tak históriu čerpania a varenia soli zo soľanky aj vďaka zaujímavému výkladu  pána sprievodcu o živote ľudí, ktorí sa tejto práci venovali. O pohodovú atmosféru celej exkurzie sa pričinili aj žiaci ako slušní a rozumní mladí ľudia...o)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria