Navigácia

Partneri

Piatok 28. 11. 2014

Mapa

Počet návštev: 1860029

Kalendár

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 •                 PROJEKT

 • Divadielko

 • Dlhý, Široký a Bystrozraký

  Streda 5. novembra patrila krásnemu, zábavnému i napínavému bábkovému predstaveniu rozprávky Dlhý, Široký a Bystrozraký. Naši prváci i druháci prežívali osudy princa a unesenej princeznej veľmi intenzívne. Hrdinom  držali palce a zabávali sa na vtipných situáciách, ktorých autorom bol hrdina Široký. Z predstavenia odchádzali usmievaví a plní zážitkov a tém a na rozhovory so spolužiakmi. Najväčšia vďaka detí vyjadrená potleskom patrila pani Ivete Mihokovej, ktorá pre nich toto krásne predstavenie pripravila.

 • Pasovanie prvákov

 • Veľký deň prvákov

  Začiatok školského roka je  pre každého žiaka spojený s očakávaním i miernym napätím. Zvlášť  to platí pre prvákov, ktorí do školy vstupujú po prvýkrát.

  Aby sa naši prváci  cítili v škole dobre, patrí im jeden krásny deň na ktorý si pozvú rodičov, starých rodičov, aby im ukázali, že sú právom  žiakmi. Takýmto dňom bol 29. október 2014. Peknými básničkami a pesničkami o písmenkách i číselkách  presvedčili svojich blízkych i sami seba, že  môžu byť boli pasovaní za žiakov našej školy -  ZŠ B. Krpelca. Tejto milej povinnosti sa zhostil pán riaditeľ Mgr. Ivan Bandurič  i pani Mgr. Eva Bosáková, zástupkyňa RŠ.  Našich prvákov po milej povinnosti očakávali stoly s pohostením a malé darčeky, aby im pripomínali tento milý deň.

 • Stretnutie s dôchodcami

 • Výrobňa hostií

 • Exkurzia vo výrobni hostií

  Mesiac  október  je zasvätený sv. ružencu, a preto sme si v tento mesiac naplánovali jednu peknú a zaujímavú exkurziu. Zúčastnili sa na nej  žiaci 3.A a 3.B triedy v rámci Náboženskej výchovy . Pod dozorom našich pani učiteliek Mgr. J. Minčákovej a Mgr. G. Pillárovej sme sa teda vybrali do Prešova.V ten deň nás síce slniečko nezahrialo, ale o to viac sme boli plní očakávania, čo nás čaká. Keď sme dorazili do Prešova, vo výrobni hostií si nás rozdelili na 2 skupiny. Počas prehliadky nás sprevádzala milá rehoľná sestrička, ktorá nám vysvetlila celý príbeh vzniku hostie. Po prehliadke sme sa mali svätú omšu, trochu sme sa občerstvili, čakala nás ešte jedna zástavka pred odchodom domov. Zastavili sme sa vo Vyšnej Šebastovej, kde sa nachádza pekná Ružencová záhrada. Vypočuli sme si zaujímavú históriu tunajšieho kostola, pomodlili sme sa ešte jeden desiatok a plní zážitkov sme sa vybrali domov.

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy. Nadviazali sme spoluprácu s vybranou partnerskou školou v Liberci a podporili tak čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa zapojili žiaci 1. stupňa našej školy. Pracovali tvorivo a s radosťou, o čom svedčí tvarová, obsahová a technická rozmanitosť prác. Záložky od našej partnerskej školy žiaci nachádzajú v zapožičaných knihách v školskej knižnici. Prinášajú tak nielen radosť z čítania, ale aj z pocitu, že niekto iný pre nich vyrobil milý darček.

 • Naše strašidielka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129
  telefón/fax/odkazovač: 054/ 488 3225

Fotogaléria