Navigácia

Odporúčania pre rodičov

 • Vytvoriť atmosféru rodinnej pohody, pocit bezpečia a vedomie, že Vaše dieťa má oporu a pochopenie u svojich najbližších, aj napriek neúspechom v škole.
 • Netrestať, ani neponižovať svoje dieťa pre prípadné neúspechy, či zlé známky.
 • V maximálne možnej miere pomôcť dieťaťu tým, že pravidelne navštevujete špeciálneho pedagóga a doporučené postupy nápravy porúch čítania realizujete denne aj niekoľko mesiacov. Vhodné sú krátke, ale častejšie cvičenia.
 • Spolupracovať s deťmi pri zhotovovaní kartičiek "prvej pomoci" (stručné poznámky, príklady z preberaného učiva)
 • Pri príprave na vyučovanie pomôcť dieťaťu pochopiť a zvládnuť učivo, napr. spoločným čítaním, predčítaním alebo rozhovorom o ilustráciách pri čítanom texte.
 • Motivovať svoje dieťa a pochváliť ho za dobre vykonanú prácu, aktivitu a každý pokrok, ktorý dosiahne.
 • Naučiť dieťa riešiť problémy s rozvahou, bez zlosti a agresivity, a to najmä trpezlivým a tolerantným prístupom.
 • Spolupracovať s vyučujúcimi dieťaťa a hľadať spolu s ním možnosti na prekonanie problémov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria