Navigácia

História školy

 Naša škola bola otvorená 1. septembra 1965. Má výhodnú polohu, sídli v blízkosti historického centra mesta. Bola postavená ako tzv. pražský typ školy - na veľkej rozlohe niekoľko samostatných pavilónov, v ktorých sú triedy, odborné učebne, školská jedáleň a telocvičňa.
Od roku 1995 je škola zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie.
28. marca 1996 bol MŠ SR škole zapožičaný čestný názov:Základná škola Bartolomeja Krpelca.
Bartolomej Krpelec sa narodil 21.11.1879 a zomrel v roku 1957. Väčšiu časť svojho života pracoval a tvoril v Bardejove. Pôsobil ako školský inšpektor a od roku 1919 do roku 1939 viedol kroniku Školského inšpektorátu v Bardejove. Tento dokument darovala škole jeho dcéra a je uložený v archíve školy. Okrem toho Bartolomej Krpelec sa prezentoval aj ako spisovateľ. Napísal dielo: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes.
Pri tejto príležitosti škola začala používať aj svoju vlastnú hymnu a školskú vlajku.
Od 1. apríla 2002 škola nadobudla právnu subjektivitu.
Od 1. júla 2002 delimitáciou školy prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Bardejov.
V školskom roku 2005/2006 škola oslávila 40. výročie svojho vzniku. Zorganizovali sme slávnostnú akadémiu, na ktorej sa zúčastnili aj poprední predstavitelia mesta. Pri tejto príležitosti primátor mesta Boris Hanuščak a riaditeľ školy Ján Dráč slávnostne odhalili logo školy, ako jeden z ďalších jej symbolov. Autorkou loga je Dominika Puzderová, bývalá žiačka IX.E triedy našej školy.
V roku 2007, za zásluhy o rozvoj školstva v Bardejove a za dlhodobé dosahovanie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov, bola primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščakom, škole slávnostne udelená CENA PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV.


  
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria