Navigácia

Oznamy

Nová právna úprava posúva  zápis detí do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis pre nový školský rok 2018/2019 bude od 1. apríla do 30. apríla.

Zápis detí do 1. ročníka je pre deti narodené od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012.

 

Chceš byť prvákom

na Základnej škole Bartolomeja Krpelca v Bardejove?

 

Tak neváhaj a príď!!!

Slávnostný zápis detí do 1.ročníka

bude 7.apríla 2018 /sobota/  o 9.00 hod. v školskej jedálni.

Zápis pokračuje do 30.apríla 2018 v kancelárii školy nasledovne:

                      4.4  –   7.4.2018      v čase         7:30 – 17:00 hod.

                      9.4. – 30.4.2018      v čase         7:30 – 15:30 hod.

        Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu rodiča a rodný list dieťaťa.

Čo Vám naša škola ponúka?

 • Kvalitné vzdelávanie v triedach vybavených digitálnou zobrazovacou technikou – interaktívna tabuľa alebo projektor s magnetickou tabuľou, či iných moderných technológií vo vyučovaní,
 • vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka – v jazykovej triede s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka /2 hod.týždenne/ alebo v bežnom variante /1 hod.týždenne/,
 • vyučovanie aj so zahraničnými študentmi,
 • vyučovanie v športovej triede od 1.ročníka / futbal, tenis, korčuľovanie, lyžovanie a iné športové činnosti/,
 • pre žiakov zo športových tried organizovanie tréningov spojených s relaxáciou,
 • telocvičňa, posilňovňa, blízkosť klziska a výhodná poloha dostupných športovísk TJ Partizán,
 • zapojenosť školy do projektu Šach v škole už od 1.ročníka, či iných medzinárodných projektov,
 • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • konzultácie a poradňa so školským pedagógom,
 • vyučovanie v odborných a jazykových učebniach,
 • bohatá mimoškolská činnosť v rámci CVČ pri ZŠ, záujmových krúžkoch a výborná spolupráca s telovýchovnými organizáciami,
 • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube detí už od 7:00 hod.,
 • pravidelné pobyty žiakov v škole v prírode od 1. až po 9.ročník,
 • pestrú stravu v školskej jedálni aj pre deti s celiakiou, mliečna desiata,  mliečny automat a školský bufet,
 • prezentácia školy na verejnosti,
 • dobrá spolupráca pedagógov s rodičmi a inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

 

Ak chcete vedieť viac, tak kliknite na www.zsbkbj.edu.sk

Rodič a dieťa budúceho prváčika má možnosť v dohodnutom termíne zažiť ľubovoľnú vyučovaciu hodinu na 1.stupni.

Tešíme sa na Vás!
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria