Navigácia

Triedy s rozšíreným vyučovaním

 

Čo ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov?

Podmienky pre prijatie do triedy:

a/ zaslaná vyplnená prihláška – žiadosť rodičov

b/ vykonanie komisionálnej skúšky

Komisionálna skúška pozostáva z 3 častí:

1/ Test zameraný na overenie matematických a prírodovedných spôsobilostí

2/ psychodiagnostický test – realizovaný v spolupráci s CPPPaP v Bardejove

Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov bude zriadená pri dostatočnom počte záujemcov. Žiaci takejto triedy majú navýšené hodiny z dotácie voľných hodím v školskom vzdelávacom programe z oblasti matematiky, biológie, fyziky a chémie.  

 

Pretlač žiadosti si môžete vyzdvihnúť priamo na sekretariáte školy, alebo si ju stiahnete tu: prihláška do školy

 

Čo ak chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy?

Podmienky pre prijatie do triedy:

a/ zaslaná vyplnená prihláška – žiadosť rodičov

b/ vykonanie komisionálnej skúšky

Komisionálna skúška pozostáva z 3 častí:

1/ talentová skúška zameraná na overenie pohybových spôsobilostí

2/ psychodiagnostický test – realizovaný v spolupráci s CPPPaP v Bardejove

3/ kladné odporúčanie od pediatra o spôsobilosti navštevovať triedu

Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy  bude zriadená pri dostatočnom počte záujemcov. Žiaci takejto triedy majú navýšené hodiny z dotácie voľných hodím v školskom vzdelávacom programe z oblasti športovej prípravy.  

Pretlač žiadosti si môžete vyzdvihnúť priamo na sekretariáte školy, alebo si ju stiahnete tu: prihláška do školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
    Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
  • 054/ 472 2129

Fotogaléria