Navigácia

 • Mikulášsky obed s kuchárom z Bidfoodu

  Mikulášsky obed s kuchárom z Bidfoodu

  V netradičný deň aj netradičný obed, ktorý nám prichystali naše tety kuchárky a akože ináč, netradične s pánom kuchárom z Bidfoodu. Fotogaléria TU.

 • Po roku opäť zas, zavítal k nám Mikuláš

  Po roku opäť zas, zavítal k nám Mikuláš

  Presne tak. Prišiel k nám Mikuláš s anjelikmi a samozrejme nechýbal aj neposlušný čert. Ako prví sa s ním stretli pri stromčeku naše prváčence. Zarecitovali mu básničky a Mikuláš ich za to odmenil balíčkami plnými sladkostí. Potom sa Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi vydal rozdávať balíčky ostatným žiakom. Fotogaléria TU.

 • Kampaň Červená stužka

  Kampaň Červená stužka

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi, žijúcimi s HIV alebo AIDS.

  Aj žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove sa zapojili do XII. ročníka celoslovenskej kampane, v súlade s rozvojovým projektom „Zdravie v školách“ a to radom podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti o tejto zatiaľ stále smrteľnej chorobe a jej prevencii.

              To, že sa žiaci zaujímajú o ľudí s HIV a AIDS, nie sú k problému ľahostajní, a venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, dokazovali červené stužky, ktoré si sami zhotovili a nosili v dňoch od 26.11.- 1.12. / Svetový deň boja proti AIDS /.

  V kampani Červená stužka sa tento rok spojilo  vyše 500 škôl Slovenska a my sme hrdí, že sme boli jednou z nich.

  Červené stužky nám tento školský rok do tried priniesli žiaci IX.A triedy Tamara Kyselová, Sofia Majerová a Lucia Pangrácová-Piterová.

  Sme hrdí, že sme sa stali  súčasťou kampane, a už teraz sa tešíme  na nasledujúci ročník. Fotogaléria TU.

   

 • Slnečná sústava

  Slnečná sústava

  Planéty, Slnko, Mesiac, slnečná sústava, mliečna dráha... to sú pojmy s ktorými sa oboznamovali naši štvrtáci. A aby nezostali len pri teórii absolvovali exkurziu do planetária a následne vyrobili krásne modely slnečnej sústavy. Veď posúďte sami. Fotogaléria TU.

 • Naši v Londýne

  Výletu do Londýna, ktorý nám ponúkla naša škola, som sa veľmi potešil, pretože Londýn som chcel dávnejšie navštíviť.

  Na cestu sme vyrazili skoro ráno 19. novembra. Prechádzali sme mnohými štátmi a sprevádzali nás Mgr. Eva Vasilegová a Mgr. Anna Halčáková. Pobyt v Londýne sme začali prehliadkou časti nazývanej Westminster, kde sme videli Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, prešli sme cez Trafalguar Square, St. James´ Park a China Town. Podvečer sme zažili jazdu London Eye s krásnym výhľadom na mesto. Neskôr sme sa plavbou po Temži dostali k O2 aréne, kde parkoval náš autobus. Ten nás prepravil do rodín, v ktorých sme boli ubytovaní.  V stredu ráno nás čakala prehliadka Windsorského zámku, kde sme strávili skoro celé dopoludnie. Poobede sme sa presunuli okolo Regent´s Canal do Camden Town, kde sme zažili trochu iný Londýn.  Posledný deň v Londýne sme začali prehliadkou Natural History Museum, a potom nás čakal obrovský Hyde Park. Návštevu Londýna sme zakončili prechádzkou po Oxford Street a následne obhliadkou St. Paul´s Cathedral.

  Večer nás čakala dlhá cesta domov, na Slovensko. Fotogaléria TU.

  Alex Kuľka, VIII.B

 • Testovanie T5 - 2018

  Vážení rodičia, milí piataci!

       V zmysle listu MŠ SR a pokynov Štátneho pedagogického ústavu i Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania bude na území SR v 5. ročníku ZŠ  Váš syn/dcéra písať Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ - 2018, ktoré sa realizuje vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským z dvoch základných predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika.

       TERMÍN TESTOVANIA:

  21. november 2018 /streda/

  v ZŠ B. Krpelca Bardejov o 7.45 hod.

  Matematika – test : 8.20  – 9.20 hod. /60 minút/ - 20 úloh /z toho 10 úloh numerických s číselnou odpoveďou /otvorené odpovede/, 10 otázok na výber 1 z možností – uzavreté odpovede/

  Slovenský jazyk a literatúra – test:  10.05 – 11.05 hod. /60 minút/ - 25 otázok /5 úloh s krátkou odpoveďou – otvorená odpoveď a 20 úloh s výberom odpovede 1 z možností-   uzavretá odpoveď/

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, nie atramentové !!!

  Ďalšie informácie budú zverejnené na webovej stránke školy : www.zsbkbj.edu.sk a www.nucem.sk

 • Bronz z Ukrajiny

  Zuzka Slivová zo VII.A sa zúčastnila basketbalového turnaja Na Ukrajine. Družstvo basketbalistiek získalo 3.miesto. Blahoželáme!

 • Podpora ochrany detí pred násilím

  Podpora ochrany detí pred násilím

  19. novembra sa žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca zapojili spolu so svojimi vyučujúcimi do 5. ročníka „Bubnovačky“ – aktivity zameranej na podporu a ochranu detí pred násilím, ktorú organizuje nitrianske Centrum Slniečko,n.o., člen koalície pre detí Slovensko. Aj my sme bubnovali netradičnou formou - formou potlesku. Chceli sme ukázať silou potlesku, že osudy obetí násilia v akejkoľvek podobe našim žiakom nie sú ľahostajné.Ako sme to zrealizovali?Všetci vyučujúci o 10.20 ukončili vyučovanie a spolu so žiakmi sa postavili k laviciam. Na pokyn štart každý zatlieskal v časovom limite, ktorý sprevádzala hudba. Po skončení hudby potlesk bol ukončený. Žiaci všetky pokyny dostali cez školský rozhlas. Celkový počet žiakov a vyučujúcich zapojených bol okolo 500.Myslíme si, že potleskom sa dá nielen oceniť, ale je to aj forma povzbudenia a podpory tým, ktorým 19. november je venovaný a to sme dosiahli. Fotogaléria TU.

 • Detský čin roka 2018

  Zapojte sa do detskej poroty a podporte nášho Šimona v projekte Detský čin roka. Šimonov skutok je zaradený v kategórii Záchrana života (list A). Bližšie informácie získate na webstránke: www.detskycin.sk. Hlasovať môžete jednotlivo, ale aj ako triedny kolektív spolu so svojím triednym učiteľom. Hlasovací lístok nájdete na: https://www.detskycin.sk/sk/pribehy/hlasovaci-listok.html. Hlasovať môžete do 30. novembra 2018. Ďakujeme!

 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

  Pozrite si fotografie z veľkého dňa našich najmenších školákov. Fotogaléria TU.

 • 100. výročie založenia ČSR

  100. výročie založenia ČSR

  Dňa 9.11.2018 si žiaci 9.A, 9.C a 9.D zmerali sily vo vedomostiach z dejepisu v kvíze  pri príležitosti 100. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov/ ČSR/. Do súťaže sa prihlásilo 6 dvojíc. Kvíz, ktorý pripravili p.uč. Mgr. I. Goč - Benková a Mgr. M. Beňová, pozostával z 3 kôl. Prvé kolo obsahovalo 15 otázok z obdobia 1.svetovej vojny, druhé kolo bol doplňovací test, týkajúci sa rozpadu Rakúsko - Uhorska a vzniku ČSR, no a tretie kolo bolo čítanie historického textu a jeho porozumenie. Všetkých 12 žiakov preukázalo kvalitné vedomosti z našich a svetových dejín. „Veď národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený prežiť ju znova.“

  Výsledky kvízu:

  1. miesto Petra Pangrácová, Hugo Gal - IX.D

  2. miesto Alex Zíma, Tadeáš Prokopovič – IX.C

  3. miesto Jaroslav Svoboda, Tobias Čerkala – IX.A

  Fotogaléria TU.

   

   

 • Exkurzia Kolonica - Ulič

  Exkurzia Kolonica - Ulič

  Dňa 8.11.2018 sme sa prebudili do hmlistého rána, ale plní radosti. Čakala nás dlhá cesta, do najvýchodnejšieho kúta našej vlasti. Pred nami bola exkurzia z geografie a dejepisu, ktorou nás sprevádzali naše p. uč. Mgr. Jana Minčáková a Mgr. Andrea Svobodová. Naša prvá zastávka po trojhodinovej ceste bola na Kolonickom sedle, kde sme navštívili astronomické observatórium. Hvezdáreň leží len 12 km od ukrajinských hraníc. Dookola sú samé lesy, takže sú tu najlepšie podmienky na pozorovanie hviezd na Slovensku. Preto tu bol vyhlásený v roku 2010 Park tmavej oblohy. Na tomto mieste sme pozorovali Slnko, cez druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom 1 meter. Taktiež sme mali v planetáriu veľmi zaujímavú prednášku o Slnečnej sústave, spojenú s projekciou. Po krátkej obednej prestávke, sme sa vybrali do obce Ulič. Cestou sme videli aj slovenskú vodnú nádrž na pitnú vodu Starinu. Táto obec je najväčšou, spádovou dolinou Uličskej doliny. Tu sme v historickom parku obdivovali minigalériu drevených chrámov, tiež drevené sochy, Rusínsko –slovenský slovník pod holým nebom či model asteroidu. Po tejto návšteve Uliča nás už čakala dlhá cesta späť. Domov sme sa síce vrátili až večer, ale plní dojmov a nových poznatkov  z tejto exkurzie. Fotogaléria TU.

 • Hľadači opálu

  Hľadači opálu

  Dňa 26.10.2018 sa žiaci 8.ročníka vybrali na prieskum do Slanských vrchov, do najstarších opálových baní nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nachádzajú sa na východe Slovenska len pár kilometrov od Prešova, za obcou Zlatá Baňa. Keďže tohto roku, spoznávame na hodinách geografie krásy Slovenska, naše p. uč. Mgr. J. Minčáková a Mgr. S. Semanová  sa rozhodli nám ich sprostredkovať naživo. Slovenské opálové bane sú najstaršie opálové bane na svete, jediné svojho druhu v Európe a v Ázii. Nachádza s v nich viac ako 30 km chodieb v 12-tich horizontoch. Po príchode k baniam sa nás ujali už skúsení sprievodcovia a  rozdelili nás na dve skupiny. Pred tým, nás každého vyzbrojili prilbou a baterkou. Absolvovali sme prehliadku v štôlni Jozef. Dozvedeli sme sa okrem iného, že najväčší drahý opál v nich nájdený je známy Harlekýn s hodnotou 500 tis.dolárov, nachádzajúci vo Viedni. Slovenský opál má špecifické dúhové sfarbenie a aj dnes si ho môžete nájsť pri free line vstupe. Žiaci teda nelenili a dali sa do hľadania aspoň maličkého opálu na blízkej halde. Čo sa nám aj podarilo a niektorí žiaci si domov zobrali aj krásny suvenír vo forme tohto nevšedného minerálu. Táto exkurzia splnila naše očakávania  a sme radi, že sme spoznali ďalší kút nášho krásneho Slovenska. Fotogaléria TU.

 • Exkurzia Žakovce

  Exkurzia Žakovce

  MILUJTE ĽUDÍ TAKÝCH, AKÍ SÚ, ČÍM MENEJ

  SI TO ZASLÚŽIA, TÝM VIAC ICH MILUJTE.    

  NEMILUJTE ICH PODĽA VEĽKOSTI ICH ZÁSLUH,

  ALE PODĽA VEĽKOSTI ICH POTRIEB! (M.Kuffa,1992)

  Dňa 23.10.2018 sa naši deviataci zúčastnili návštevy v Inštitúte Krista Kráľa v Žakovciach. Je to inštitút, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Tejto návšteve predchádzala dobrovoľná zbierka na škole vo forme trvanlivých potravín, hygienických a čistiacich prostriedkov. Už na hodinách náboženskej výchovy sa naši žiaci dozvedeli o práci kňaza Maroša Kuffu - predstaveného už spomínaného inštitútu. Vyučujúce Mgr. J. Minčáková a Mgr. G. Pillárová, v spolupráci s výchovnou poradkyňou PaedDr. M. Bujňákovou túto dobrú myšlienku aj uskutočnili a tak v októbrové ráno sme vyzbierané veci naložili do autobusu a vyrazili smer Žakovce. Po pohodovej  ceste, spojenej  aj s krátkou modlitbou jedného ružencového desiatka sme dorazili do Žakoviec. Hneď za bránami inštitútu nás čakal náš milý sprievodca, tiež  klient zariadenia. Po vyložení zbierky, naše prvé kroky viedli do kaplnky, kde sa každodenne konajú sväté omše a modlitba ruženca každý deň o 12.00 hod. Po krátkej prednáške o živote v inštitúte, pravidlách pre klientov, nasledovala prehliadka areálu. Počas nej, sme si nemohli nevšimnúť drevenice, v ktorých žijú rodiny s deťmi, pekáreň, hospodárstvo, kde sa chovajú ošípané, sliepky, kone, hovädzí dobytok, kozičky, pštrosy. V závere našej návštevy sme dostali ešte bonusový darček vo forme jazdy na koni. Po nesmelých začiatkoch niektorých odvážlivcov, sme nakoniec našli odvahu aj ostatní. Myslíme, že tento deň nás obohatil a hlavne sme si uvedomili aké dôležité je dávať dobro ďalej. Fotogaléria TU.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Plody Zeme - výstava

  Plody Zeme - výstava

  V októbri sa na našej škole zrealizovala malá výstava jesennej úrody. Pod vedením p.uč.Mgr.J.Minčákovej a Mgr.I.Gočovej-Benkovej na hodine technickej výchovy, žiaci 8.A a 8.D triedy pripravili naozaj veľmi pekné košíky, naplnené pestrou zeleninou. Nechýbali ani okrasné tekvice, šípky ale aj domáci cesnak a rekordne veľká reďkovka biela, zo záhradky žiaka 3.A Filipa Glittu. A to je aj dôkaz, že žiaci našej školy sú usilovní spolu so svojimi rodičmi. Fotogaléria TU.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  V dňoch 16.10. - 26.10.2018 žiaci 4. a 3.ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Bardejove. Pod dohľadom inštruktorov a učiteľov sa žiaci plavci zdokonaľovali v plaveckých štýloch plávania a neplavci sa venovali základom plaveckej výuky. V posledný deň si každý vyskúšal svoje plavecké schopnosti, získal mokré vysvedčenie, no najmä presvedčenie, že plávanie je pekný šport - záľuba, ktorému sa oplatí v budúcnosti venovať. Fotogaléria TU.

 • Stretnutie s dôchodcami

  Stretnutie s dôchodcami

  18. októbra sa v priestoroch školy v ŠJ uskutočnilo v poradí 5. posedenie s dôchodcami. Veríme, že sa cítili u nás príjemne. Fotogaléria TU.

 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Oslavuje sa na základe rozhodnutia konferencie OSN, je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

  Október je v znamení výživy a zdravia nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Pri tejto príležitosti sa koná veľa zaujímavých akcií, stretnutí, prednášok o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, o význame pohybu pre zdravie. Súčasťou týchto akcií sú často ochutnávky a prezentácie jedál a nápojov.

  Aj na našej škole si žiaci 6. a 7. ročníka pripravili zdravé a chutné jedlá z ovocia a zeleniny, ako sú ovocné a zeleninové šaláty, nátierky, koláčiky, šťavy, mliečne koktaily a pod. Propagácia týchto jedál bola spojená s ochutnávkou a prebiehala v školskej jedálni. Ochutnávky sa zúčastnili žiaci našej základnej školy, ktorí si veľmi pochutili na pripravených dobrotách.

  Cieľom tejto aktivity bolo zdôrazniť potrebu zdravého stravovania, rozvíjať a podporiť zdravý životný štýl, konzumáciu zdraviu prospešných potravín (ovocia a zeleniny), tiež v nemalej miere aj estetické cítenie (inštalácia výstavy, aranžovanie) a rozvíjať manuálne zručnosti  žiakov pri príprave jedál. Aktivita prispieva k celoškolskému prijatiu a osvojeniu si návykov a pestovaniu vzťahu k zeleninovým a ovocným jedlám ako dôležitej, potrebnej a dobrej veci.

  Najaktívnejšie skupiny boli ocenené:

  1. miesto – 6.A – Palšová, Sabolová, Šepitka, Pechanec, Vozarský                                  

  2. miesto – 7.A – Hnidenková, Šoltysová, Marcineková, Reindlová

  3. miesto – 6.D – Varešinská, Lešík, Rimarčíková, Semanová, Chmurovič

  Bez aktívnej spolupráce s rodičmi a žiakmi by sme túto výstavku zdravých jedál nedokázali zrealizovať. Chceli by sme sa im poďakovať za ochotu a čas, ktorý tejto akcii venovali. Fotogaléria TU.

   

 • Turistika vo Vysokých Tatrách

  Turistika vo Vysokých Tatrách

  Na našej škole sme vytvorili peknú jesennú tradíciu v podobe turistickej vychádzky do Vysokých Tatier pre žiakov 7. ročníka. Tohto roku sa vychádzka uskutočnila v druhý októbrový týždeň, 11.októbra 2018. Všetci sme sa na túto akciu veľmi tešili.

  Tatry sa nám odhalili v plnej kráse. Štrbské Pleso nás vítalo zaliate slnečnými lúčmi a typicky jesennými farbami. Začal sa výstup na Popradské Pleso po vyznačenom turistickom chodníku. Išli sme po červenej značke. Chôdzu nám spríjemňovali lesné zvuky, ale aj zmes rôznych jazykov, ktorými hovorili tatranskí turisti. Náš cieľ - Popradské pleso - sa nachádza v nadmorskej výške 1 499 m.n.m., má rozlohu 6,88 ha a hĺbku 17 m.   

  Oddýchnutí a naobedovaní sme sa pobrali na Symbolický  cintorín venovaný obetiam Vysokých Tatier. Našli sme tu vyše 160 pamätných tabúľ a 50 ručne vyrezávaných drevených krížov. Tu sme si na chvíľu uvedomili hodnotu ľudského života.

  Pokorení  zážitkami z nádhernej prírody sme sa vydali na spiatočnú cestu. Plní  dojmov a zážitkov sme túžili byť čo najskôr medzi svojimi, aby sme sa mohli podeliť  so zážitkami dňa. Bol to krásne prežitý deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Fotogaléria TU.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria