Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom Základnej školy, Bartolomeja Krpelca v Bardejove z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5.11.2018 (pondelok)  V čase riaditeľského voľna sú všetci žiaci odhlásení z obeda a nebude v prevádzke ani ŠKD.

 • Turistika vo Vysokých Tatrách

  Turistika vo Vysokých Tatrách

  Na našej škole sme vytvorili peknú jesennú tradíciu v podobe turistickej vychádzky do Vysokých Tatier pre žiakov 7. ročníka. Tohto roku sa vychádzka uskutočnila v druhý októbrový týždeň, 11.októbra 2018. Všetci sme sa na túto akciu veľmi tešili.

  Tatry sa nám odhalili v plnej kráse. Štrbské Pleso nás vítalo zaliate slnečnými lúčmi a typicky jesennými farbami. Začal sa výstup na Popradské Pleso po vyznačenom turistickom chodníku. Išli sme po červenej značke. Chôdzu nám spríjemňovali lesné zvuky, ale aj zmes rôznych jazykov, ktorými hovorili tatranskí turisti. Náš cieľ - Popradské pleso - sa nachádza v nadmorskej výške 1 499 m.n.m., má rozlohu 6,88 ha a hĺbku 17 m.   

  Oddýchnutí a naobedovaní sme sa pobrali na Symbolický  cintorín venovaný obetiam Vysokých Tatier. Našli sme tu vyše 160 pamätných tabúľ a 50 ručne vyrezávaných drevených krížov. Tu sme si na chvíľu uvedomili hodnotu ľudského života.

  Pokorení  zážitkami z nádhernej prírody sme sa vydali na spiatočnú cestu. Plní  dojmov a zážitkov sme túžili byť čo najskôr medzi svojimi, aby sme sa mohli podeliť  so zážitkami dňa. Bol to krásne prežitý deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Fotogaléria TU.

   

 • Farebná jeseň

  Farebná jeseň

  "Farebná jeseň" to bola téma výtvarnej súťaže, ktorá sa uskutočnila na  našej škole, dňa 9. októbra 2018. Zúčastnili sa jej žiaci 1. stupňa, ktorí radi kreslia, maľujú a tvoria z prírodného materiálu. Krásne farby jesene zakomponovali do svojich diel. Súťažili v dvoch kategóriach:  1.- 2. ročník  a 3. – 4.ročník. Umiestnenie bolo nasledovné:  

  1. kategória:        I. miesto   Nikol Mária Masicová  I.B

                             II. miesto  Sofia Maxinová  II.B

                            III. miesto  Lilien Pavličová I.B, Vanessa  Taščicová I.A

  2. kategória:       I. miesto  Daniela Kuchciková   III.A

                            II.miesto  Renée  Pavuková  IV.C

                           III. miesto Tamara Daňková  III.B

                                           Viktória Mačejovská   IV. B a Zuzana Jurečková  IV.B(spoločná práca)         

  Výtvarné práce sa vydarili, všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami, ale hlavné je, že sme jedno pekné jesenné popoludnie strávili pri zaujímavej a obľúbenej činnosti. Fotogaléria TU.

 • Detský čin roka 2018

  Zapojte sa do detskej poroty a podporte nášho Šimona v projekte Detský čin roka. Šimonov skutok je zaradený v kategórii Záchrana života (list A). Bližšie informácie získate na webstránke: www.detskycin.sk. Hlasovať môžete jednotlivo, ale aj ako triedny kolektív spolu so svojím triednym učiteľom. Hlasovací lístok nájdete na: https://www.detskycin.sk/sk/pribehy/hlasovaci-listok.html. Hlasovať môžete do 30. novembra 2018. Ďakujeme!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Svetový deň mlieka v škole

  Svetový deň mlieka v škole

  Každý rok koncom septembra si školy pripomínajú výnimočný deň. Je to Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka a zvýšenie jeho spotreby. Tento deň, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.

  Podľa odborníkov a lekárov z oblasti výživy je mlieko dokonalý a najprirodzenejší nápoj, ktorý je základom výživy človeka už od narodenia. Obsahuje najhodnotnejšie živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk, cukor, veľa vitamínov a dôležitých prvkov. Práve preto by mlieko a mliečne výrobky mali byť súčasťou nášho jedálneho lístka.

  Na našej škole začal tento deň rozhlasovou reláciou, ktorá nám pripomenula dôležitosť pitia mlieka. Následne sa žiaci pustili do ochutnávky mliečnych nápojov, ktoré pripravili pani kuchárky. Žiaci mali možnosť pochutnať si na čerstvom mlieku, na výber mali z viacerých príchutí. Každý žiak našej školy ešte dostal na desiatu aj jogurt, ktorého príchuť si žiaci mohli vybrať.  A toto mliečne maškrtenie si náležite vychutnali ... Fotogaléria TU.

 • Veda zrozumiteľne, zaujímavo a netradične

  Veda zrozumiteľne, zaujímavo a netradične

  28. septembra sa naši šiestaci zúčastnili vedecko-kultúrnej show pod názvom Noc výskumníkov. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima si prezreli ukážky vedeckých pokusov, zaujímavé exponáty aj výsledky práce vedcov. Na tomto podujatí sa prezentovali Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovská univerita v Prešove a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied. Fotogaléria TU.

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  „ Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeš vidieť, nemôžeš sa ich dotknúť, môžeš ich cítiť srdcom.“

  21. septembra 2018 sa celé Slovensko zapojilo do výnimočnej charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Naša škola je už tradičným spolupracovníkom a ani tento rok nebol výnimkou. Aj vďaka našim príspevkom sa tak môže nevidiacim a slabozrakým na celom Slovensku viac pomáhať. Vyzbieraná  suma bude použitá na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých. Všetkým darcom ďakujeme a zároveň ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu zbierky na našej škole.

  Tento rok nám Biele pastelky priniesli žiačky IX.C  Monika Biathová, Viktória Oslacká, Ema Tančínová.

  Fotogaléria TU.

 • Sústredenie piatakov

  Sústredenie piatakov

  Naši piataci začali tento školský rok netradične. Na tri dni vymenili školské lavice za spoločne strávené chvíle so spolužiakmi a učiteľmi na zoznamovacom sústredení. Triedni učitelia si pre nich pripravili zaujímavý program. Hneď prvú noc ich prekvapili nočnou hrou s rôznymi úlohami. Pri ich plnení žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť. V pondelok ich čakali rôzne športové aktivity, ale prišli ich navštíviť aj ich učitelia. Navzájom sa rozprávali, hrali stolný tenis, basketbal. V podvečer sa vybrali hľadať sladký poklad. Na záver sústredenia po absolvovaní všetkých aktivít boli pasovaní za piatakov a žiakov ZŠ B. Krpelca. Škole sľubovali vernosť a usilovnosť počas celého štúdia. Fotogaléria TU.

 • Športová gymnastika

  Športová gymnastika

  Pani učiteľka Mgr. Dana Stoláriková oznamuje žiakom, ktorí sa prihlásili na krúžok Športová gymnastika, že termíny konania krúžku sú nasledovné:

  - Pondelok - žiaci 1.stupňa

  - Utorok - dievčatá 2. stupeň

  - Štvrtok - chlapci 2.stupeň

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Zazvonil zvonec .... a prázdninám je koniec. Veru tak, po dvoch mesiacoch sme sa opäť stretli na školskom dvore, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok. Rok významný hlavne pre naše prváčence, ktoré prvýkrát prekročili brány veľkej školy. Rok dôležitý pre našich najstarších - deviatakov, ktorých čaká Monitor 9 a prijímačky na stredné školy. Dúfame, že ste všetci oddýchnutí a plní elánu sa budete venovať školským povinnostiam. Prajeme všetkým úspešný nový školský rok! Fotogaléria TU.

 • Ponuka záujmovej činnosti pri ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov na šk.rok 2018/2019

  Vážení rodičia, v školskom roku 2018/2019 si vaše deti budú môcť vybrať z týchto záujmových útvarov:

  P.č.   Názov krúžku - Vedúci   (stupeň/ročník)

  1. stupeň

  1.   Spievame a tancujeme po anglicky - Mgr. Anna Halčáková   (1.st.)

  2.   Športová gymnastika  - Mgr. Danka Stoláriková   (1.st.)

  3.   Učenie je zábava pre 1.ročník - Mgr. Iveta Hatalová   (1.roč.)

  4.   Hravé učenie v 1.ročníku - Mgr. Anna Ivančová   (1.roč.)

  5.   Moderná gymnastika a balet - Mgr. Martina Kapcová   (1.st.)

  6.   Šikovné ruky/pletenie –háčkovanie/ - Mgr. Iveta Hatalová   (1.st.)

  7.   Šachový krúžok - tréner   (1.st.)

  8.   Tvorivé dielne - Mgr. Anna Červeniaková   (1.st.)

  9.   Z každého rožku trošku - Mgr. Jana Kapsdorferová   (4.A)

  10.  Trénuj pamäť, myslenie a pozornosť - PaedDr. Slávka Glittová   (1. a 2. st.)

  11.  Plávanie - Bc. Katarína Jurčáková   (1.st.)

   

  2. stupeň

  1.   S angličtinou do sveta - Ing.Stanislava Olahová   (6. a 7.roč.)

  2.   Hravá slovenčina - Mgr. Eva Vasilegová   (9.D)

  3.   Publicistický krúžok - Mgr. Eva Vasilegová   (2.st.)

  4.   Športová gymnastika - Mgr. Danka Stoláriková   (2.st.)

  5.   Volejbal nás spája - PaedDr. Mária Bujňáková   (2.st.)

  6.   Doučovanie z angličtiny pre ôsmakov - Mgr. Alena Borecká   (8.roč.)

  7.   Šachový krúžok - tréner   (1. a 2.st.)

  8.   Trénuj pamäť, myslenie a pozornosť - PaedDr. Slávka Glittová   (1. a 2.st.)

  9.   Bitka s ypsilonmi - Mgr. Mária Beňová   (9.A,C)

  10.  Čítanie s porozumením - PaedDr. Janette Lišivková   (8.A,D)

  11.  Matematický krúžok - PaedDr. Jana Čechová   (9.C)

  12.  Matematický krúžok - Mgr. Mária Tkáčová   (9.A)

  13.  Matematika na druhú - Mgr. Eva Haneková   (9.D)

  14.  Počítačové hry - Mgr. Mária Kuchciková   (1.a  2.st.)

  15.  Náš štvornohý priateľ - Mgr. Pavol Holtman   (2.st.)

  16.  Športové hry - Mgr. Roman Chovan   (2.st.)

  17.  Loptové  hry  - Mgr. Viera Fedoršová   (2.st.)

  18.  Environmentálny krúžok - Mgr. Eva Kvočáková   (2.st.)

  19.  Vieš, čo čítaš? - Mgr. Andrea Vozarská   (8.C)

  20.  Pokusy vo fyzike - Mgr. Martin Hnatko   (7.roč.)

  21.  Robotika - p. Vladimír Kralovič   (8. – 9.roč.)

  22.  Agility a branný viacboj kynológov - Ing. Marianna Virgalová   (1. a 2. st.)

  23.  Hry vo vode - Mgr. Viera Fedoršová   (2.st.) - krúžok bude v utorok, ! počet žiakov obmedzený!

   

  Futbal v spolupráci s TJ Partizán Bardejov

  1.   U 8,9 - Tréner Partizána BJ   (1.st.)

  2.   U 10 - Tréner Partizána BJ   (1.st.)

  3.   U 11 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  4.   U 12 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  5.   U 13 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  6.   U 14 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  7.   U 15 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  8.   WU 14 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

  9.   WU 18 - Tréner Partizána BJ   (2.st.)

       

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznam vedúcej školskej jedálne

  Obedy sa začínajú vydávať dňa 4. 9. 2018.

  Stravné lístky si môžete zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v dňoch 30. 8. - 3. 9. 2018 v čase od 7.00 - 14.00 hod.

  Ak si zakúpite stravné lístky dňa 4.9.2018, budete môcť obedovať až od nasledujúceho dňa!!!

  Vyhlasovanie nie je možné v deň, kedy je už jedlo nanormované, ale najmenej deň vopred!!!

  Desiata sa bude podávať až od mesiaca október 2018 (podľa záujmu žiakov).

 • Organizácia školského roka 2018/2019

  Organizácia školského roka 2018/2019

  Prázdniny:

  Jesenné prázdniny:                31. október – 2.november 2018

  Vianočné prázdniny:             23. december 2018 – 7. január 2019

  Polročné prázdniny:              1. február 2019 /piatok/

  Jarné prázdniny:          

  Košický kraj, Prešovský kraj:

  18.február – 22. február 2019

  Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj:

  25.február – 1. marec 2019

  Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj:

  4.marec – marec 2019

   

  Veľkonočné prázdniny:          18. apríl – 23. apríl 2019

  Letné prázdniny:                      1. júl – 31. august 2019

   

  Vyučovanie po prázdninách sa začína 2. septembra 2019 /pondelok/.

   

  VYSVEDČENIE

  31. január 2019 /štvrtok/                             28. jún 2019 /piatok/

 • Letný tábor Krpelčiat

  Letný tábor Krpelčiat

  Prázdniny sa pomaly končia a tak sa ešte obzrime za krásnymi zážitkami a prázdninovou pohodou v tábore Krpelčiat. Fotogaléria TU.

 • Záver školského roka

  Záver školského roka

  Tak a je to tu. Hurá sú tu prázdniny. Asi nebolo žiaka, čo s týmto pocitom išiel dnes do školy. Slávnostné ukončenie školského roka začalo štátnou hymnou, po nej nasledovala báseň a školská hymna. Tak sa všetkým prihovoril pán riaditeľ Mgr. Ivan Bandurič. Nasledovalo oceňovanie našich úspešných žiakov. A veru bolo ich neúrekom. V závere sa lúčili žiaci deviateho ročníka. Zazvonil zvonec a školského roka je koniec. Pre niektorích žiakov dlho očakávaný. Pre iných (hlavne deviatakov) aj so slzami v očiach, predsa len bol posledný na našej škole. Fotogaléria TU.

 • Naši absolventi

 • Ako zachrániť

  Ako zachrániť

  Dnes 25. 6. 2018 žiaci 2.stupňa vrámci teoretickej časti účelového cvičenia OŽZ absolvovali program pod názvom Ako zachrániť. Vďaka dvom hudobníkom Radovi Pažejovi (hraje na bicie a perkusie v skupine AYA, v skupine Tomáša Bezdedu, či novovzniknutej formácii OFF) a Jarovi Gažovi (spevák skupiny Arzén a novovzniknutej formácii OFF, muzikálový spevák) a operátorky tiesňovej linky sa veľmi zaujímavou formou dozvedeli veľmi dôležité informácie. Čo robiť v prípade nešťastia, ako poskytnúť prvú pomoc, ako správne volať na tiesňovú linku. Všetko bolo pretkané chytľavými pesničkami. V závere si žiaci mohli vyskúšať masáž srdca spolu s umelým dýchaním. Podujatie bolo zábavné a hlavne poučné. Fotogaléria TU.

 • Kalokagatia Trnava 2018

  Kalokagatia Trnava 2018

  Dievčatá sú MAJSTERKAMI  SR!!   Kapitánka našich dievčat sa zároveň stala najlepšou hráčkou turnaja. Chlapcom “ušiel” titul o vlások. Bola to neuveriteľná smola v poslednej sekunde zápasu. Tréner Tomáš Dorin to fakt nemal ľahké, ale aj vďaka nemu sme dosiahli takéto výsledky. Fotogaléria TU.

 • Indiánske leto

  Indiánske leto

  Pozrite sa ako to vyzerá, keď sa školský dvor premení na prériu. Fotogaléria TU.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria