Navigácia

Partneri

To sme my

Piatok 19. 10. 2018

Zvonenie

0.hodina   7.00 hod. - 7.45 hod.

1.hodina   7.50 hod. - 8.35 hod.

2.hodina   8.45 hod. - 9.30 hod.

3.hodina   9.45 hod. - 10.30 hod.

4.hodina   10.40 hod. - 11.25 hod.

5.hodina   11.35 hod. - 12.20 hod.

6.hodina   12.30 hod. - 13.15 hod.

7.hodina   13.45 hod. - 14.30 hod.

8.hodina   14.40 hod. - 15.25 hod.

Virtuálna prehliadka školy

Mapa

Počet návštev: 2950457

Vitajte na stránke našej školy!

50    1965/1966 - 2015/2016

Novinky

 • Riaditeľ Základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom Základnej školy, Bartolomeja Krpelca v Bardejove z organizačných a prevádzkových dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5.11.2018 (pondelok) V čase riaditeľského voľna sú všetci žiaci odhlásení z obeda a nebude v prevádzke ani ŠKD.

 • Turistika vo Vysokých Tatrách

  Na našej škole sme vytvorili peknú jesennú tradíciu v podobe turistickej vychádzky do Vysokých Tatier pre žiakov 7. ročníka. Tohto roku sa vychádzka uskutočnila v druhý októbrový týždeň, 11.októbra 2018. Všetci sme sa na túto akciu veľmi tešili.

  Tatry sa nám odhalili v plnej kráse. Štrbské Pleso nás vítalo zaliate slnečnými lúčmi a typicky jesennými farbami. Začal sa výstup na Popradské Pleso po vyznačenom turistickom chodníku. Išli sme po červenej značke. Chôdzu nám spríjemňovali lesné zvuky, ale aj zmes rôznych jazykov, ktorými hovorili tatranskí turisti. Náš cieľ - Popradské pleso - sa nachádza v nadmorskej výške 1 499 m.n.m., má rozlohu 6,88 ha a hĺbku 17 m.

 • Farebná jeseň

  "Farebná jeseň" to bola téma výtvarnej súťaže, ktorá sa uskutočnila na našej škole, dňa 9. októbra 2018. Zúčastnili sa jej žiaci 1. stupňa, ktorí radi kreslia, maľujú a tvoria z prírodného materiálu. Krásne farby jesene zakomponovali do svojich diel. Súťažili v dvoch kategóriach: 1.- 2. ročník a 3. – 4.ročník. Umiestnenie bolo nasledovné:

  1. kategória: I. miesto Nikol Mária Masicová I.B

  II. miesto Sofia Maxinová II.B

  III. miesto Lilien Pavličová I.B, Vanessa Taščicová I.A

 • Zapojte sa do detskej poroty a podporte nášho Šimona v projekte Detský čin roka. Šimonov skutok je zaradený v kategórii Záchrana života (list A). Bližšie informácie získate na webstránke: www.detskycin.sk. Hlasovať môžete jednotlivo, ale aj ako triedny kolektív spolu so svojím triednym učiteľom. Hlasovací lístok nájdete na: https://www.detskycin.sk/sk/pribehy/hlasovaci-listok.html. Hlasovať môžete do 30. novembra 2018. Ďakujeme!

 • Svetový deň mlieka v škole

  Každý rok koncom septembra si školy pripomínajú výnimočný deň. Je to Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka a zvýšenie jeho spotreby. Tento deň, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.

  Podľa odborníkov a lekárov z oblasti výživy je mlieko dokonalý a najprirodzenejší nápoj, ktorý je základom výživy človeka už od narodenia. Obsahuje najhodnotnejšie živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk, cukor, veľa vitamínov a dôležitých prvkov. Práve preto by mlieko a mliečne výrobky mali byť súčasťou nášho jedálneho lístka.

 • Veda zrozumiteľne, zaujímavo a netradične

  28. septembra sa naši šiestaci zúčastnili vedecko-kultúrnej show pod názvom Noc výskumníkov. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima si prezreli ukážky vedeckých pokusov, zaujímavé exponáty aj výsledky práce vedcov. Na tomto podujatí sa prezentovali Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovská univerita v Prešove a výskumné ústavy Slovenskej akadémie vied. Fotogaléria TU.

 • Biela pastelka

  „ Najkrajšie a najlepšie veci nemôžeš vidieť, nemôžeš sa ich dotknúť, môžeš ich cítiť srdcom.“

  21. septembra 2018 sa celé Slovensko zapojilo do výnimočnej charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Naša škola je už tradičným spolupracovníkom a ani tento rok nebol výnimkou. Aj vďaka našim príspevkom sa tak môže nevidiacim a slabozrakým na celom Slovensku viac pomáhať. Vyzbieraná suma bude použitá na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých. Všetkým darcom ďakujeme a zároveň ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu zbierky na našej škole.

 • Sústredenie piatakov

  Naši piataci začali tento školský rok netradične. Na tri dni vymenili školské lavice za spoločne strávené chvíle so spolužiakmi a učiteľmi na zoznamovacom sústredení. Triedni učitelia si pre nich pripravili zaujímavý program. Hneď prvú noc ich prekvapili nočnou hrou s rôznymi úlohami. Pri ich plnení žiaci preukázali svoju odvahu a šikovnosť. V pondelok ich čakali rôzne športové aktivity, ale prišli ich navštíviť aj ich učitelia. Navzájom sa rozprávali, hrali stolný tenis, basketbal. V podvečer sa vybrali hľadať sladký poklad. Na záver sústredenia po absolvovaní všetkých aktivít boli pasovaní za piatakov a žiakov ZŠ B. Krpelca. Škole sľubovali vernosť a usilovnosť počas celého štúdia. Fotogaléria TU.

 • Športová gymnastika

  Pani učiteľka Mgr. Dana Stoláriková oznamuje žiakom, ktorí sa prihlásili na krúžok Športová gymnastika, že termíny konania krúžku sú nasledovné:

  - Pondelok - žiaci 1.stupňa

  - Utorok - dievčatá 2. stupeň

  - Štvrtok - chlapci 2.stupeň

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Zazvonil zvonec .... a prázdninám je koniec. Veru tak, po dvoch mesiacoch sme sa opäť stretli na školskom dvore, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok. Rok významný hlavne pre naše prváčence, ktoré prvýkrát prekročili brány veľkej školy. Rok dôležitý pre našich najstarších - deviatakov, ktorých čaká Monitor 9 a prijímačky na stredné školy. Dúfame, že ste všetci oddýchnutí a plní elánu sa budete venovať školským povinnostiam. Prajeme všetkým úspešný nový školský rok! Fotogaléria TU.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria