Navigácia

Partneri

To sme my

Vážení rodičia,

pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2019.

 

 

Pondelok 9. 12. 2019

Zvonenie

0.hodina   7.00 hod. - 7.45 hod.

1.hodina   7.50 hod. - 8.35 hod.

2.hodina   8.45 hod. - 9.30 hod.

3.hodina   9.45 hod. - 10.30 hod.

4.hodina   10.40 hod. - 11.25 hod.

5.hodina   11.35 hod. - 12.20 hod.

6.hodina   12.30 hod. - 13.15 hod.

7.hodina   13.45 hod. - 14.30 hod.

8.hodina   14.40 hod. - 15.25 hod.

Virtuálna prehliadka školy

Mapa

Počet návštev: 3243093

Vitajte na stránke našej školy!

Novinky

 • Lomihlav

  Dňa 29. novembra 2019 sa žiaci VII.A triedy Martina Bereščáková, Martin Fellegi, Martin Katuščak a Patrik Tokarčík zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže Lomihlav v Košiciach. Organizuje ju Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združenie STROM s podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

  Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Ich úlohou je v priebehu magických 99 minút správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov rôznej náročnosti, za ktoré im boli prideľované body. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými.

 • Príchod Mikuláša

  6.december je neodmysliteľne spätý s Mikulášom, vyčistenými topánkami a sladkosťami v nich. Aj na našu školu zavítal Mikuláš s anjelikmi a neposlušným čertom, aby naším žiakom porozdávali balíčky plné sladkostí. Fotogaléria TU.

 • Kampaň Červená stužka na ZŠ Bartolomeja Krpelca

  Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi, žijúcimi s HIV alebo AIDS.

  Aj žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove sa zapojili do XIII. ročníka celoslovenskej kampane, v súlade s rozvojovým projektom „Zdravie v školách“ a to radom podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti o tejto zatiaľ stále smrteľnej chorobe a jej prevencii.

  To, že sa žiaci zaujímajú o ľudí s HIV a AIDS, nie sú k problému ľahostajní, a venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, dokazovali červené stužky, ktoré si sami zhotovili a nosili v dňoch od 25.11.- 1.12. (Svetový deň boja proti AIDS).

 • Dňa 22.11.2019 sa triedy VI.A a VII.A zúčastnili výchovného koncertu pod názvom „O nesmrteľnosti“ z cyklu „Príbeh hudby“. Koncert bol vysielaný v spolupráci s RTVS za účasti Symfonického orchestra RTVS a Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením zbormajsterky Magdalény Rovňákovej. Žiaci sa počas tohto podujatia zamýšľali nad tým, prečo sa niektoré hudobné diela stali nesmrteľnými a iné nie; prečo sa niektorým hudobným skladateľom darilo a iní upadli do zabudnutia a v čom tkvie tajomstvo dobrej hudby. Za toto podujatie ďakujeme pánu dirigentovi Gabrielovi Rovňákovi ml. a všetkým účinkujúcim.

 • Bubnovačka 2019

  19.novembra sa aj naša škola zapojila do Bubnovačky 2019. Myšlienkou podujatia je: „Aby bolo deti lepšie počuť“. Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko. Aj my sme chceli symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V novembri je viacero významných dní v oblasti ochrany práv dieťaťa: 18. november - Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november - Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november - Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím vybrali práve 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť. Fotogaléria TU.

 • Jesenný karneval

  Večer dňa 8.11.2019 sa naša škola premenila na školu plnú strašidiel a masiek. Začal Jesenný karneval, na ktorom sa zabávali žiaci 5. – 8. ročníka. Žiaci svojimi maskami vzbudzovali hrôzu, strach, ale aj úsmev na tvári. S dídžejom Bobrom prežili žiaci krásny karneval plný súťaží, hier a tanca. K pestrému programu patrila prehliadka masiek. Žiaci mohli vyhrať ceny v rôznych kategóriách ako boli maska, líčenie a najkrajšia tekvica. Tie najlepšie a najzaujímavejšie masky boli ocenené za kreativitu a originalitu. Ceny však žiaci mohli vyhrať aj v bohatej tombole. Zábava trvala takmer do desiatej večer.

 • Pasovanie prvákov

  "UŽ SME VEĽKÍ PRVÁCI" - hrdo si povedali žiaci 1. ročníka na slávnostnom pasovaní, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra. Pripraveným programom a ceremóniou potešili svojich rodičov a všetkých pozvaných hostí. Zaslúženou bodkou bolo malé pohostenie a hlavne dobrý pocit zo spoločne a príjemne stráveného popoludnia. Fotogaléria TU.

 • Exkurzia Kolonické sedlo

  Dňa 4.11.2019 sme sa my žiaci 5.A a 5.C triedy, prebudili do daždivého rána, ale plní očakávania. Pred nami bola dlhá 3-hodinová cesta, do najvýchodnejšieho kúta našej vlasti – najmladšieho národného parku v SR- Polonin. Cieľ našej exkurzie z geografie a dejepisu, ktorou nás sprevádzali naše p.učiteľky - Mgr. J. Minčáková a Mgr. S. Semanová bolo astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Hvezdáreň leží len 12 km od ukrajinských hraníc. Dookola sú samé lesy, takže sú tu najlepšie podmienky na pozorovanie hviezd na Slovensku, preto tu bol vyhlásený v r.2010 Park tmavej oblohy. Celú cestu nás sprevádzal vytrvalý dážď a tak po príchode do Kolonice, sme absolvovali iba virtuálnu prehliadku observatória, spojenú s prednáškou v planetáriu. Veľmi sa nám páčila projekcia Slnečnej sústavy, spojená so zaujímavým výkladom. V nej sme sa dozvedeli mnohé nové zaujímavosti o planétach, Slnku a súhvezdiach. Obednú prestávku, sme mali v obci Stakčín, v netradičnej reštaurácii Armales. Zaujímavosťou tohto zariadenia je súkromná zbierka historických zbraní a predmetov, vystavená priamo v priestoroch reštaurácie. Po dobrom obede sme si urobili obhliadku tejto zbierky, pofotili sa a presunuli sa k neďalekému pomníku v obci Stakčín. V strede obce sa nachádza pomník padlým vojakom z obce Stakčín v druhej svetovej vojne. Na podstavci je umiestnený tank T-34 a za ním trojhranný ihlan. Na stenách ihlanu sú umiestnené tabule s menami padlých občanov obce Stakčín. Tank sme si poobzerali z každej st

 • Exkurzia v Žakovciach

  Tak ako každý rok, ani tento rok sme nevynechali návštevu Inštitútu Krista Kráľa v Žakovciach. Zúčastnili sa jej naši žiaci- deviataci, dňa 25.10.2019. Už na hodinách náboženskej výchovy sa naši žiaci dozvedeli o práci o.Maroša Kuffu – kňaza, ktorý toto dielo započal. Tejto návšteve predchádzala dobrovoľná zbierka na škole vo forme trvanlivých potravín, hygienických a čistiacich prostriedkov, do ktorej sa pekne zapojili prítomní žiaci na exkurzii, ale aj pedagógovia a zamestnanci našej školy. A tak teda, v spomínaný októbrový piatok sme naložili krabice s vyzberanými vecami a v doprovode našich p.učiteliek Mgr.J.Minčákovej a G.Pillárovej sme sa vydali sa na cestu. V Žakovciach nás už čakal ujo Fero, ktorý nás zobral do kaplnky, kde nám porozprával o živote v inštitúte, o podmienkach, ktoré klienti musia dodržiavať. Potom nasledovala prehliadka areálu, v ktorom sa počas dňa naozaj usilovne pracuje. Stále sa budujú nové prístavby, keďže klientov pribúda. Presunuli sme sa na miesto, kde nás už čakal ujo Janko z Terchovej, s pripravenými koníkmi na jazdu. Pred jazdením nám ešte povedal krásne svedectvo o svojom živote, rodine ale hlavne o jeho vzťahu k Bohu. V závere nám dal niekoľko múdrych rád od života. Záver návštevy bol vo vynovenej kaplnke pre hostí v Žakovciach, kde sme sa pomodlili desiatok ruženca, poďakovali sa za milé prijatie v inštitúte a vybrali sa na cestu domov. Tento deň, bol pre nás určite iný ako tie všedné dni. Nebola to taká klasická exkurzia, lebo pri tejt

 • Svetový deň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 16. októbra pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.

  Žiaci 6. a 7. ročníka si pre nás v školskej jedálni pripravili prezentáciu a ochutnávku zdravých a chutných jedál z ovocia a zeleniny, ako sú ovocné a zeleninové šaláty, nátierky, koláčiky, šťavy, mliečne koktaily a pod. Degustovali a zdravé pochúťky hodnotili žiaci 1. – 7. ročníka.

  Najaktívnejší žiaci, ktorí zaujali svojim kuchárskym umením a estetickým cítením boli ocenení:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
  Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov
 • 054/ 472 2129

Fotogaléria